Nothing found.

Nothing found.

Utvald artikel

Utvald artikel

Nya former av samverkan

Under 2020 publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en handbok om samverkan med sociala företag. Handboken heter Ny väg till innovativa välfärdslösningar och bottnar i den första svenska regeringsstrategin för sociala företag och sociala innovationer. Eftersom många svenska kommuner och regioner saknar erfarenheter av att samverka med sociala företag syftar handboken till att ge praktisk vägledning för hur sådan samverkan kan utvecklas, allt från hur frågorna kan organiseras inom den egna verksamheten till hur dialog med sociala företag och konkreta upphandlingar kan genomföras.

Read More

Senaste från kunskapsbanken >

Medverka

Vi behöver dig!

Vi behöver dig!

Har du insikter, tankar eller material som passar in i något av våra arbetsområden? Hjälpa oss då att nå våra högt uppsatta mål.

Var med och bidra