Five learnings from investing in social entrepreneurship

Sofia Breitholtz, CEO of Reach for Change, reflects on the key learnings from their social entrepreneurship programs in Europe and Africa…


Vem agerar när alla faciliterar?

En av de stora utmaningarna som vi står inför är inte enbart de stora och apokalyptiskt reella farorna som hotar vår planet –…


Alarmisten varnar och kommer med förslag

Stärk demokratin och den sociala hållbarheten genom skära bort kostnader för interna utvecklare i era kommuner och sätt istället era medel…


Nya former av samverkan

Under 2020 publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en handbok om samverkan med sociala företag. Handboken heter Ny väg till…