Funderar du över något?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor, input eller om du vill medverka i vår satsning.

Kontakta oss

  Medverka

  Vi behöver dig!

  Vi hoppas att du vill hjälpa oss att nå våra högt uppsatta mål.

  Välkommen att höra av dig till:
  medverka@samhallsentreprenorskap.se

  Vi är nio aktörer som är verksamma inom sektorn social innovation och samhällsentreprenörskap. Vi agerar i samverkan för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur. Vi finns från norr till söder och tillsammans står vi för en oerhörd bred och djup erfarenhet men inte ens vår samlade kompetens räcker. Vi behöver även dig. Du kanske identifierar dig som en intermediär, som forskare eller doktorand, tillhör civilsamhället, är inom offentlig sektor, eller inom privat näringsliv. Vi behöver alla krafter som förstår att vi bara kan nå ett socialt hållbart samhälle om vi arbetar tvärsektoriell och kraftsamlar tillsammans.

  Fokus under de två första åren ligger på kartläggning, samordning och utveckling av stödstrukturer, finansieringslösningar, policyförslag, samt utveckling av ett långsiktigt strategiskt partnerskap.

  Vi behöver dig!

  Vi är nio aktörer som är verksamma inom sektorn social innovation och samhällsentreprenörskap. Vi agerar i samverkan för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur. Vi finns från norr till söder och tillsammans står vi för en oerhörd bred och djup erfarenhet men inte ens vår samlade kompetens räcker. Vi behöver även dig. Du kanske identifierar dig som en intermediär, som forskare eller doktorand, tillhör civilsamhället, är inom offentlig sektor, eller inom privat näringsliv. Vi behöver alla krafter som förstår att vi bara kan nå ett socialt hållbart samhälle om vi arbetar tvärsektoriell och kraftsamlar tillsammans.

  Fokus under de två första åren ligger på kartläggning, samordning och utveckling av stödstrukturer, finansieringslösningar, policyförslag, samt utveckling av ett långsiktigt strategiskt partnerskap.

  Vi hoppas att du vill hjälpa oss att nå våra högt uppsatta mål.

  Välkommen att höra av dig till:
  medverka@samhallsentreprenorskap.se