Var med och främja samhällsentreprenörskap

Var med och främja samhällsentreprenörskap

Samhällsentrepenörskap Sverige

En nationell satsning

Den mest omfattande nationella satsningen med nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Initiativet är ett samarbete mellan Social Entrepreneurship Forum (SE Forum), Ashoka Nordic, Coompanion Västerbotten, Reach for Change, Impact Invest, Inkludera, Mikrofonden, Linköpings Universitet, Sopact, Socialhögskolan Lunds universitet, och finansieras delvis av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Processen

Vad vi vill åstadkomma

Fokus under de två första åren ligger på kartläggning, samordning och utveckling av stödstrukturen, finansieringslösningar, policyförslag, samt utveckling av ett långsiktigt strategiskt partnerskap. För att nå dit har vi delat in arbetet i fyra olika arbetspaket med totalt 24 leveranser/delmål.

Arbetspaket 1

Policys

Framtagande av policys inom ett antal områden.

Arbetspaket 2

Samverkan

Vad krävs för att skapa mer samverkan och generell kompetenshöjning?

Arbetspaket 3

Organisation

Vilken organisation krävs och hur skapar man finansiering som är hållbar över tid?

Arbetspaket 4

Projektledning

Sträva efter en intern kunskapshöjning, omvärldsbevakning samt en transparent kommunikation och plattform.

Målgrupper

Vilka vänder vi oss till?

Vår ambition är att vara en stark röst och en samlande och drivande kraft men för att vi verkligen ska lyckas främja ett bredare ekosystem och etablera en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap behöver vi vara fler.

Vi behöver vara fler röster med olika kompetenser, erfarenhet och bakgrund från samhällets alla sektorer och därför riktar vi oss brett för vi är övertygande om det är först då vi kan lyckas.

Utan era idéer, ert driv och passion kommer vi inte nå ett socialt hållbart samhälle. Vi nio aktörer har jobbat med många samhällsentreprenörer och nu behöver vi er mer än någonsin.

Vi behöver era perspektiv för att lyckas med en systemförändring.

Social innovation och samhällsentreprenörskap börjar många gånger med offentlig sektor som en potentiell partner så hur ska vi gå tillväga för att nå fler partnerskap mellan en social innovatör och en kommun/stad? Vad behöver ingå i en stödstruktur som främjar ett partnerskap utan att äventyra LOU eller kommunallagen?

Vi har samhällsnyttiga produkter och tjänster och behöver er för att utveckla, testa och implementera dem.

Majoriteten av oss ser att vi behöver arbeta över sektorerna så hur får vi med privat näringsliv att ta ett större samhällsansvar och satsa på ett samhällsentreprenörskap där man ser vinsten för hela samhället och inte bara för det enskilda bolaget?

Vi behöver er för att kunna bygga en starkare stödstruktur behöver vi er hjälpa med en hållbar finansiering.

Agerar många gånger redan som en brygga både för att nå och aktivera medborgare men hur kan civilsamhället även bli en aktör som aktivt stöder och bidrar samhällsentreprenören?

Vi behöver er erfarenhet och ta del av era etablerade strukturer så att vi tillsammans kan driva på hårdare.

Vi behöver forskning som visar samhällsnyttan med social innovationer och vi behöver se mycket mer praktiknära forskning kring social innovation, sociala innovatörer och samhällsentreprenörskap.

Vi har samhällsentreprenörerna och behöver forskare, postdok och doktorander.

Har du insikter, tankar eller idéer du vill dela med oss för att vi ska lyckas skapa ett socialt hållbart samhälle tveka inte att maila oss på: medverka@samhallsentreprenorskap.se