Vi finns för att främja samhällsentreprenörskap

Vi finns för att främja samhällsentreprenörskap

Vi finns för att främjasamhällsentreprenörskap

Om oss

Historia

Historia

Samhällsentreprenörskap Sverige är sprunget ur en nationell satsning som under åren 2020-22 medfinansierades av Vinnova. Initiativet drevs nationellt av nio aktörer från olika delar av Sverige.

Syftet med initiativet var att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Initiativet är ett samarbete mellan Social Entrepreneurship Forum (SE Forum), Ashoka Nordic, Coompanion Västerbotten, Reach for Change, Impact Invest, Inkludera, Mikrofonden, Linköpings Universitet och Sopact.

Samhällsentreprenörskap Sverige fortsätter arbetet men nu i en 2.0 organisation.

Kortfattat arbetar Samhällsentreprenörskap Sverige för följande:

  • arbetar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur som främjar samhällsnyttig innovation och entreprenörskap i alla stadier.
  • söker gränsöverskridande samverkan för att skapa en starkare sektor som kan ta en tydligare plats i Sveriges arbete mot Agenda 2030 och social hållbar utveckling.
  • arbetar aktivt för att de framtagna 10 konkreta åtgärderna i Framtidsagendan ska bli verklighet.
  • arbetar aktivt med att medel från EU:s Social Economy Action Plan ska nå Sverige.
  • eftersträvar att bli en yta för kunskap, resurser och nätverk som arbetar för att påskynda utvecklingen av samhällsentreprenörskap och social innovation, och därmed främja hållbar tillväxt.
  • är en oberoende och opolitisk organisation sprungen ur ett initiativ från nio* aktörer.

Syfte & mål

Syfte & mål

Sverige har ett starkt engagemang kring Agenda 2030 och olika hållbarhetsutmaningar men sanningen är den att vi är fortsatt långt ifrån att uppnå de globala målen. Sverige ligger även efter många av våra europeiska vänner gällande utvecklingen av samhällsentreprenörskap och social innovation, vilket visar sig genom brist på lagstiftning och skattelättnader för sociala företag samt en underutvecklad finansmarknad för att stötta start av nya sociala företag.

Nu tas gemensamma krafttag för att samla kunskap, resurser och nätverk för att påskynda utvecklingen av samhällsentreprenörskap och social innovation, och därmed främja hållbar tillväxt. Samarbetet är en möjlighet att konkretisera arbetet mot ett samhälle där företag, organisationer och offentliga aktörer tillsammans skapar lösningar på våra samhällsutmaningar.

Fokus under de två första åren ligger på kartläggning, samordning och utveckling av stödstrukturen, finansieringslösningar, policyförslag, samt utveckling av ett långsiktigt strategiskt partnerskap.

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan

Vi som projektpartners söker samverkan på bred front för att skapa en sektor som kan ta en tydligare plats i Sveriges arbete mot Agenda 2030 och hållbar utveckling. Existerande innovationsfrämjare samt privata och offentliga aktörer som vill stödja entreprenörer och innovatörer som skapar social och miljömässig hållbarhet och effekt kommer involveras i projektet för att tydliggöra och organisera en stödstruktur som främjar samhällsnyttig innovation och entreprenörskap i alla stadier.

Är du intresserad av att medverka?

Har ALLA i er organisation koll på hållbarhetsfrågorna?

Impact Invest har mött många organisationer där kunskaperna och verktyg för att jobba systematiskt med hållbarhetsfrågor varierar stort beroende på vilken roll man har i teamet. För att alla i organisationen ska få en bra grund med kunskaper om både…

Läs mer >

Offentlig sektor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam vulputate condimentum pellentesque. Sed nisi nisi, varius in semper eu, fringilla id ligula.

Privat sektor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam vulputate condimentum pellentesque. Sed nisi nisi, varius in semper eu, fringilla id ligula.

Samhället

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam vulputate condimentum pellentesque. Sed nisi nisi, varius in semper eu, fringilla id ligula.

Initiativet

Vi är Samhällsentreprenörskap Sverige

Vi är Samhällsentreprenörskap Sverige

Möt projektgruppen >
Processen

Vad vi vill åstadkomma

Fokus under de två första åren ligger på kartläggning, samordning och utveckling av stödstrukturen, finansieringslösningar, policyförslag, samt utveckling av ett långsiktigt strategiskt partnerskap. För att nå dit har vi delat in arbetet i fyra olika arbetspaket med totalt 24 leveranser/delmål.

Arbetspaket 1

Policys

Framtagande av policys inom ett antal områden.

Arbetspaket 2

Samverkan

Vad krävs för att skapa mer samverkan och generell kompetenshöjning?

Arbetspaket 3

Organisation

Vilken organisation krävs och hur skapar man finansiering som är hållbar över tid?

Arbetspaket 4

Projektledning

Sträva efter en intern kunskapshöjning, omvärldsbevakning samt en transparent kommunikation och plattform.

Vilka vänder vi oss till?

Som en del finns nu denna digitala plattform – Samhällsentreprenörskap Sverige – där vi samlar kunskap, inspiration, lärdomar och tips för alla med intresse av att både dela med sig, lära sig mer och vara med och stärka den hållbara utvecklingen i Sverige.

Samhällsentreprenörer

Utan era idéer, ert driv och passion kommer vi inte nå ett socialt hållbart samhälle. Vi nio aktörer har jobbat med många samhällsentreprenörer och nu behöver vi er mer än någonsin.

Vi behöver era perspektiv för att lyckas med en systemförändring.

Offentlig sektor

Social innovation och samhällsentreprenörskap börjar många gånger med offentlig sektor som en potentiell partner så hur ska vi gå tillväga för att nå fler partnerskap mellan en social innovatör och en kommun/stad? Vad behöver ingå i en stödstruktur som främjar ett partnerskap utan att äventyra LOU eller kommunallagen?

Vi har samhällsnyttiga produkter och tjänster och behöver er för att utveckla, testa och implementera dem.

Privat näringsliv

Majoriteten av oss ser att vi behöver arbeta över sektorerna så hur får vi med privat näringsliv att ta ett större samhällsansvar och satsa på ett samhällsentreprenörskap där man ser vinsten för hela samhället och inte bara för det enskilda bolaget?

Vi behöver er för för att kunna bygga en starkare stödstruktur behöver vi er hjälpa med en hållbar finansiering.

Civilsamhället

Agerar många gånger redan som en brygga både för att nå och aktivera medborgare men hur kan civilsamhället även bli en aktör som aktivt stöder och bidrar samhällsentreprenören?

Vi behöver er erfarenhet och ta del av era etablerade strukturer så att vi tillsammans kan driva på hårdare.

Forskare

Vi behöver forskning som visar samhällsnyttan med social innovationer och vi behöver se mycket mer praktiknära forskning kring social innovation, sociala innovatörer och samhällsentreprenörskap.

Vi har samhällsentreprenörerna och behöver forskare, postdok och doktorander.

Har du insikter eller tankar som passar in i något arbetspaket och vill dela med dig eller aktivt vara med i arbetet hör av dig till: medverka@samhällsentreprenörskap.se

Medverka

Vi behöver dig!

Vi behöver dig!

Har du insikter, tankar eller material som passar in i något av våra arbetsområden? Hjälpa oss då att nå våra högt uppsatta mål.

Var med och bidra