Publikationer

Publikationer

Kategorier


Framtidsagendan

Samhällsentreprenörskap Sveriges Framtidsagenda är en sammanställning av 10 konkreta åtgärder för hur Sverige kan bli…

Ny väg till innovativa välfärdslösningar

”För de kommuner och regioner som vill utveckla sin samverkan med sociala företag behövs ett brett anslag, ett…

Företag och Allmänhet om CSR och hållbarhet 2021

Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Reach for Change. Syftet är att undersöka chefers…

Changemaker Experience

Ashoka Nordic och Raoul Wallenberg Academy (RWA) samarbetade mellan 2015 till 2020 med att stötta unga sociala…

Dela – Impact report

Ashoka & IKEA Social Entrepreneurship have co-created a global systems change accelerator to offer a space for scaling…

Thinking differently

For 40 years, Ashoka has been working with the world’s leading social entrepreneurs, who are recognized as Ashoka…

Verktyg

Verktyg

Medverka

Vi behöver dig!

Du kanske identifierar dig som en intermediär, som forskare eller doktorand, tillhör civilsamhället, är inom offentlig sektor, eller inom privat näringsliv. För att bygga upp en så komplett kunskapsbank som möjligt behöver vi din hjälp! Besitter du insikter, tankar eller material som passar in i något av våra arbetsområden hoppas vi att du vill hjälpa oss att nå våra högt uppsatta mål.

Var med och bidra >