Publikationer

Publikationer

Kategorier


Trendrapport 2023

"Inför 2023 har spaningarna två teman som båda tar avstamp i att civilsamhällets organisationer ska fokusera på den…

Kommuners samverkan med sociala företag

"I den här rapporten får ni möta tolv innovativa kommuner som under två års tid har utvecklat sin samverkan med lokala…

Nordperspektiv | Om människors delaktighet i samhällsutvecklingen

"Med Nordperspektiv vill vi nå beslutsfattare på regional, nationell och nordisk nivå, samt nordiska samarbetsorgan…

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

"Koden erbjuder ett urval av god praxis som beskrivs i ”matrisen”. Den är dock inte av obligatorisk karaktär och anger…

Framtidsagendan

Samhällsentreprenörskap Sveriges Framtidsagenda är en sammanställning av 10 konkreta åtgärder för hur Sverige kan bli…

Ny väg till innovativa välfärdslösningar

”För de kommuner och regioner som vill utveckla sin samverkan med sociala företag behövs ett brett anslag, ett…

Verktyg

Verktyg

Medverka

Vi behöver dig!

Du kanske identifierar dig som en intermediär, som forskare eller doktorand, tillhör civilsamhället, är inom offentlig sektor, eller inom privat näringsliv. För att bygga upp en så komplett kunskapsbank som möjligt behöver vi din hjälp! Besitter du insikter, tankar eller material som passar in i något av våra arbetsområden hoppas vi att du vill hjälpa oss att nå våra högt uppsatta mål.

Var med och bidra >