OM OSS

Vi finns för att främja Samhällsentreprenörskap

Läs mer >
Samhällsentreprenörskap

Den mest omfattande nationella satsningen med nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Den mest omfattande nationella satsningen med nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Aktiva sektorer

Offentlig sektor

Vi har samhällsnyttiga produkter och tjänster och behöver er för att utveckla, testa och implementera dem.

Näringslivet

För att kunna bygga en starkare stödstruktur behöver vi er hjälp med en hållbar finansiering.

Civilsamhället

Vi behöver er erfarenhet och ta del av era etablerade strukturer så att vi tillsammans kan driva på hårdare.

Läs mer om hur du kan medverka >

Sugen på en rapport? – här får du fyra du inte visste att du behövde

Mitt perspektiv på kunskap och bildning är att man aldrig kan få för mycket av den varan, särskilt inte när det är bygger på erfarenhet och kunskap som ger spännande insikter och perspektiv som…

Läs mer

Five learnings from investing in social entrepreneurship

Sofia Breitholtz, CEO of Reach for Change, reflects on the key learnings from their social entrepreneurship programs in Europe and Africa and the conversations with various stakeholders and investors which we're hosting.

Läs mer

Trendrapport 2023

"Inför 2023 har spaningarna två teman som båda tar avstamp i att civilsamhällets organisationer ska fokusera på den kunskap, kraft och kompetens som…

Kommuners samverkan med sociala företag

"I den här rapporten får ni möta tolv innovativa kommuner som under två års tid har utvecklat sin samverkan med lokala sociala företag. Genom ökad…

Nordperspektiv | Om människors delaktighet i samhällsutvecklingen

"Med Nordperspektiv vill vi nå beslutsfattare på regional, nationell och nordisk nivå, samt nordiska samarbetsorgan och gränsråd. Vi vill belysa hur…

Kalender

Här listas aktiviteter vi planerar att genomföra. Vissa event är öppna för alla och andra är stängda samtal eller workshops som vi delar med av oss i ett nästa steg.


Tema:
Typ:
Kanal:
Datum:

Effektmätning för samhällsentreprenörer
Frukostseminarium
Digitalt
7/2 kl: 08.30
* föranmälan krävs

Samverkan
Rundabordssamtal
Digitalt
* föranmälan krävs

Innovation
Rundabordssamtal
Digitalt
* föranmälan krävs

Har du en idé om ett tema som du tycker vi bord ta upp kontakta då event@samhallsentreprenorskap.se

Kalender

Här listas aktiviteter vi planerar att genomföra. Vissa event är öppna för alla och andra är stängda samtal eller workshops som vi delar med av oss i ett nästa steg.


Tema: Effektmätning för samhällsentreprenörerTyp: FrukostseminariumKanal: DigitaltDatum: 7/2 kl: 08.30

Läs mer >

Tema: SamverkanTyp: RundabordssamtalKanal: DigitaltDatum:

Läs mer >

Tema: InnovationTyp: RundabordssamtalKanal: DigitaltDatum:

Läs mer >

Har du en idé om ett tema som du tycker vi bord ta upp kontakta då event@samhallsentreprenorskap.se