Vi finns för att främja Samhällsentreprenörskap

Om oss >
Samhällsentreprenörskap

Den mest omfattande nationella satsningen med nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Den mest omfattande nationella satsningen med nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Aktiva sektorer

Offentlig sektor

Vi har samhällsnyttiga produkter och tjänster och behöver er för att utveckla, testa och implementera dem.

Näringslivet

För att kunna bygga en starkare stödstruktur behöver vi er hjälp med en hållbar finansiering.

Civilsamhället

Vi behöver er erfarenhet och ta del av era etablerade strukturer så att vi tillsammans kan driva på hårdare.

Läs mer om hur du kan medverka >

Pris för årets nyttigaste affär

Varje år delas priset Nyttigaste Affären ut till vinnare som genom samverkan och affärer skapar samhällsnytta. Årets pris går till Nimble Patch, Yalla Mellerud och Wargön Innovation för ett initiativ…

Läs mer

Samhällsentreprenörer fast i överlevnadsläge

Ashoka Nordics and Reach for Change har lanserat en unik kartläggning över utmaningar och hinder för samhällsentreprenörer i Sverige. 200 personer har deltagit i studien, varav 80 djupintervjuer har genomförts. Avsaknaden av långsiktigt finansiellt…

Läs mer

Nya former av samverkan

Under 2020 publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en handbok om samverkan med sociala företag. Handboken heter Ny väg till innovativa välfärdslösningar och bottnar i den första svenska regeringsstrategin för sociala företag och sociala…

Läs mer

Ny väg till innovativa välfärdslösningar

”För de kommuner och regioner som vill utveckla sin samverkan med sociala företag behövs ett brett anslag, ett erkännande och en öppenhet inför…

Företag och Allmänhet om CSR och hållbarhet 2021

Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Reach for Change. Syftet är att undersöka chefers samt allmänhetens uppfattning…

Changemaker Experience

Ashoka Nordic och Raoul Wallenberg Academy (RWA) samarbetade mellan 2015 till 2020 med att stötta unga sociala entreprenörer och Changemakers. Som en…

Kalender

Här listas aktiviteter vi planerar att genomföra. Vissa event är öppna för alla och andra är stängda samtal eller workshops som vi delar med av oss i ett nästa steg.


Tema:
Typ:
Kanal:
Datum:

Social innovation
Event
Digitalt
30/11/2021
* föranmälan krävs

Samverkan
Rundabordssamtal
Digitalt
18/01/2022
* föranmälan krävs

Innovation
Rundabordssamtal
Digitalt
15/02/2022
* föranmälan krävs

Har du en idé om ett tema som du tycker vi bord ta upp kontakta då event@samhallsentreprenorskap.se

Kalender

Här listas aktiviteter vi planerar att genomföra. Vissa event är öppna för alla och andra är stängda samtal eller workshops som vi delar med av oss i ett nästa steg.


Tema: Social innovationTyp: EventKanal: DigitaltDatum: 30/11/2021

Läs mer >

Tema: SamverkanTyp: RundabordssamtalKanal: DigitaltDatum: 18/01/2021

Läs mer >

Tema: SamverkanTyp: RundabordssamtalKanal: DigitaltDatum: 18/01/2021

Läs mer >

Har du en idé om ett tema som du tycker vi bord ta upp kontakta då event@samhallsentreprenorskap.se