OM OSS

Vi finns för att främja Samhällsentreprenörskap

Läs mer >
Samhällsentreprenörskap

Den mest omfattande nationella satsningen med nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Den mest omfattande nationella satsningen med nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Aktiva sektorer

Offentlig sektor

Vi har samhällsnyttiga produkter och tjänster och behöver er för att utveckla, testa och implementera dem.

Näringslivet

För att kunna bygga en starkare stödstruktur behöver vi er hjälp med en hållbar finansiering.

Civilsamhället

Vi behöver er erfarenhet och ta del av era etablerade strukturer så att vi tillsammans kan driva på hårdare.

Läs mer om hur du kan medverka >

Vem vill ge 100 miljoner till din idé?

"Friend-raising before fundraising". Alltså, för att få tag i villiga givare behöver ni först skapa goda relationer. Fundraising handlar om att bygga goda relationer idag, skapa goda relationer…

Läs mer

Veckans samhällsentreprenör: Nilla Helgesson, Skyddsvärnet

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap och för att lyfta initiativ som skapar samhällsnytta och utvecklar innovativa idéer på våra gemensamma samhällsutmaningar. Vi uppmärksammar verksamheter och entreprenörer…

Läs mer

Framtidsagendan — Krav 8: Tydliggör och mät effekterna

Det har pratats mycket om effektmätning de senaste fyra åren. Utnyttja det momentum som skapats och se till att sektorerna är med och utvecklar området tillsammans med myndigheter genom att tilldela myndigheterna tydliga uppdrag och resurser för…

Läs mer

Framtidsagendan

Samhällsentreprenörskap Sveriges Framtidsagenda är en sammanställning av 10 konkreta åtgärder för hur Sverige kan bli världsledande inom…

Ny väg till innovativa välfärdslösningar

”För de kommuner och regioner som vill utveckla sin samverkan med sociala företag behövs ett brett anslag, ett erkännande och en öppenhet inför…

Företag och Allmänhet om CSR och hållbarhet 2021

Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Reach for Change. Syftet är att undersöka chefers samt allmänhetens uppfattning…

Kalender

Här listas aktiviteter vi planerar att genomföra. Vissa event är öppna för alla och andra är stängda samtal eller workshops som vi delar med av oss i ett nästa steg.


Tema:
Typ:
Kanal:
Datum:

Effektmätning för samhällsentreprenörer
Frukostseminarium
Digitalt
7/2 kl: 08.30
* föranmälan krävs

Samverkan
Rundabordssamtal
Digitalt
* föranmälan krävs

Innovation
Rundabordssamtal
Digitalt
* föranmälan krävs

Har du en idé om ett tema som du tycker vi bord ta upp kontakta då event@samhallsentreprenorskap.se

Kalender

Här listas aktiviteter vi planerar att genomföra. Vissa event är öppna för alla och andra är stängda samtal eller workshops som vi delar med av oss i ett nästa steg.


Tema: Effektmätning för samhällsentreprenörerTyp: FrukostseminariumKanal: DigitaltDatum: 7/2 kl: 08.30

Läs mer >

Tema: SamverkanTyp: RundabordssamtalKanal: DigitaltDatum:

Läs mer >

Tema: InnovationTyp: RundabordssamtalKanal: DigitaltDatum:

Läs mer >

Har du en idé om ett tema som du tycker vi bord ta upp kontakta då event@samhallsentreprenorskap.se