OM OSS

Vi finns för att främja Samhällsentreprenörskap

Läs mer >
Samhällsentreprenörskap

Den mest omfattande nationella satsningen med nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Den mest omfattande nationella satsningen med nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Aktiva sektorer

Offentlig sektor

Vi har samhällsnyttiga produkter och tjänster och behöver er för att utveckla, testa och implementera dem.

Näringslivet

För att kunna bygga en starkare stödstruktur behöver vi er hjälp med en hållbar finansiering.

Civilsamhället

Vi behöver er erfarenhet och ta del av era etablerade strukturer så att vi tillsammans kan driva på hårdare.

Läs mer om hur du kan medverka >

Valkampanjerna missar viktiga verktyg för samhällsförändring

Den 11 september går Sverige till val igen. Denna valrörelse har präglats av debatten kring trygghet, segregation och kriminalitet, där det främsta fokuset har varit på hårdare straff och fler…

Läs mer

Vem agerar när alla faciliterar?

En av de stora utmaningarna som vi står inför är inte enbart de stora och apokalyptiskt reella farorna som hotar vår planet – klimatförändring; krig samt globala pandemier – utan hotet från zombie ortodoxier.

Läs mer

Regeringens strategi för sociala företag – en missad chans?

Sverige har stått sig starkt genom åren inom entreprenörskap och innovation. Vi har byggt strukturer och system samt lagt resurser på långsiktiga satsningar för att säkra vår internationella konkurrenskraft. Både inom traditionell industri…

Läs mer

Ny väg till innovativa välfärdslösningar

”För de kommuner och regioner som vill utveckla sin samverkan med sociala företag behövs ett brett anslag, ett erkännande och en öppenhet inför…

Företag och Allmänhet om CSR och hållbarhet 2021

Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Reach for Change. Syftet är att undersöka chefers samt allmänhetens uppfattning…

Changemaker Experience

Ashoka Nordic och Raoul Wallenberg Academy (RWA) samarbetade mellan 2015 till 2020 med att stötta unga sociala entreprenörer och Changemakers. Som en…

Kalender

Här listas aktiviteter vi planerar att genomföra. Vissa event är öppna för alla och andra är stängda samtal eller workshops som vi delar med av oss i ett nästa steg.


Tema:
Typ:
Kanal:
Datum:

Samverkan
Rundabordssamtal
Digitalt
* föranmälan krävs

Innovation
Rundabordssamtal
Digitalt
* föranmälan krävs

Har du en idé om ett tema som du tycker vi bord ta upp kontakta då event@samhallsentreprenorskap.se

Kalender

Här listas aktiviteter vi planerar att genomföra. Vissa event är öppna för alla och andra är stängda samtal eller workshops som vi delar med av oss i ett nästa steg.


Tema: SamverkanTyp: RundabordssamtalKanal: DigitaltDatum:

Läs mer >

Tema: SamverkanTyp: RundabordssamtalKanal: DigitaltDatum:

Läs mer >

Har du en idé om ett tema som du tycker vi bord ta upp kontakta då event@samhallsentreprenorskap.se