OM OSS

Vi finns för att främja Samhällsentreprenörskap

Läs mer >
Samhällsentreprenörskap

Den mest omfattande nationella satsningen med nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Vi vänder oss till

Vi har samhällsnyttiga produkter och tjänster och behöver er för att utveckla, testa och implementera dem.

För att kunna bygga en starkare stödstruktur behöver vi er hjälp med en hållbar finansiering.

Vi behöver er erfarenhet och ta del av era etablerade strukturer så att vi tillsammans kan driva på hårdare.

Utan era idéer, ert driv och passion kommer vi inte nå ett socialt hållbart samhälle.

Vi behöver forskning som visar samhällsnyttan med sociala innovationer.

"Handlingsplanen uttrycket behovet av harmoniserade regler för ökad förutsättning för den sociala ekonomin inom beskattning, offentlig upphandling, konkurrens, den sociala marknaden och arbetsmarknaden, kompetens och utbildning, hälso- och sjukvård och omsorg, stöd till små och medelstora företag och den cirkulära ekonomin."

– EU:s Social Economy Action Plan.

Demokrati är en breddsport – låt oss lära av exemplet Hong Kong

När Hong Kongs chefsminister John Lee höll en presskonferens den 1 maj så var det nog en och annan som höjde på ögonbrynen när han sa att: “I do not agree that pure counting (of) election votes mean…

Läs mer

Har ALLA i er organisation koll på hållbarhetsfrågorna?

Impact Invest har mött många organisationer där kunskaperna och verktyg för att jobba systematiskt med hållbarhetsfrågor varierar stort beroende på vilken roll man har i teamet. För att alla i organisationen ska få en bra grund med kunskaper om både…

Läs mer

Givande dialog för framtida innovationsfrämjande

För att gå vidare med arbetet runt Framtidsagendan - som vi tagit fram för att visa på de 10 viktigaste åtgärderna Sverige bör satsa på för att främja samhällsentreprenörskap och social innovation - har vi bjudit in till samtal med olika aktörer som…

Läs mer

Trendrapport 2023

"Inför 2023 har spaningarna två teman som båda tar avstamp i att civilsamhällets organisationer ska fokusera på den kunskap, kraft och kompetens som…

Kommuners samverkan med sociala företag

"I den här rapporten får ni möta tolv innovativa kommuner som under två års tid har utvecklat sin samverkan med lokala sociala företag. Genom ökad…

Nordperspektiv | Om människors delaktighet i samhällsutvecklingen

"Med Nordperspektiv vill vi nå beslutsfattare på regional, nationell och nordisk nivå, samt nordiska samarbetsorgan och gränsråd. Vi vill belysa hur…

Event

Vi genomför löpande både egna event och faciliterar andras.

Tidigare i vår genomförde vi bl a en workshop med Framtidsagendan som utgångspunkt med 34 organisationer närvarande. Vi har hållit workshop i Umeå med temat ”EU Action Plan for the Social Economy” och deltagit i Public Sector Innovation, på Campus Helsingborg.

Framtida event läggs upp här på hemsidan och på vår sida på Linkedin.

Är du intresserad av att hålla ett gemensamt event med oss eller att vi ska agera värd/facilitator så är det bara att höra av dig här


Tema:
Typ:
Kanal:
Datum:

Effektmätning för samhällsentreprenörer
Frukostseminarium
Digitalt
* föranmälan krävs

Samverkan
Rundabordssamtal
Digitalt
* föranmälan krävs

Innovation
Rundabordssamtal
Digitalt
* föranmälan krävs

Har du en idé om ett tema som du tycker vi bord ta upp kontakta då event@samhallsentreprenorskap.se

Event

Vi genomför löpande både egna event och faciliterar andras.

Tidigare i vår genomförde vi bl a en workshop med Framtidsagendan som utgångspunkt med 34 organisationer närvarande. Vi har hållit workshop i Umeå med temat ”EU Action Plan for the Social Economy” och deltagit i Public Sector Innovation, på Campus Helsingborg.

Framtida event läggs upp här på hemsidan och på vår sida på Linkedin.

Är du intresserad av att hålla ett gemensamt event med oss eller att vi ska agera värd/facilitator så är det bara att höra av dig här


Tema: Effektmätning för samhällsentreprenörerTyp: FrukostseminariumKanal: DigitaltDatum:

Läs mer >

Tema: SamverkanTyp: RundabordssamtalKanal: DigitaltDatum:

Läs mer >

Tema: InnovationTyp: RundabordssamtalKanal: DigitaltDatum:

Läs mer >

Har du en idé om ett tema som du tycker vi bord ta upp kontakta då event@samhallsentreprenorskap.se