Publikationer

Publikationer

Kategorier


Företag och Allmänhet om CSR och hållbarhet 2021

Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Reach for Change. Syftet är att undersöka chefers…

Inkludera-modellen

Inkluderaguiden.se syftar till att dela den mångåriga erfarenhet vi på Inkludera byggt upp sedan vi 2011 började stötta…

Regeringens strategi för sociala företag

Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation ”Samhället behöver bli bättre på att ta tillvara…

Tålamod, mod, perspektiv och stuprör

En antologi om Sopacts behovsdrivna lärprocess kring social innovation Antologin beskriver Sopacts behovsdrivna…

Verktyg

Verktyg

Medverka

Vi behöver dig!

Du kanske identifierar dig som en intermediär, som forskare eller doktorand, tillhör civilsamhället, är inom offentlig sektor, eller inom privat näringsliv. För att bygga upp en så komplett kunskapsbank som möjligt behöver vi din hjälp! Besitter du insikter, tankar eller material som passar in i något av våra arbetsområden hoppas vi att du vill hjälpa oss att nå våra högt uppsatta mål.

Var med och bidra >