Publikationer

Publikationer

Kategorier


Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

"Koden erbjuder ett urval av god praxis som beskrivs i ”matrisen”. Den är dock inte av obligatorisk karaktär och anger…

Framtidsagendan

Samhällsentreprenörskap Sveriges Framtidsagenda är en sammanställning av 10 konkreta åtgärder för hur Sverige kan bli…

Företag och Allmänhet om CSR och hållbarhet 2021

Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Reach for Change. Syftet är att undersöka chefers…

Business for good

Samarbeten och affärer som gör nytta. För att hitta lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar behöver vi arbeta…

Verktyg

Verktyg

Medverka

Vi behöver dig!

Du kanske identifierar dig som en intermediär, som forskare eller doktorand, tillhör civilsamhället, är inom offentlig sektor, eller inom privat näringsliv. För att bygga upp en så komplett kunskapsbank som möjligt behöver vi din hjälp! Besitter du insikter, tankar eller material som passar in i något av våra arbetsområden hoppas vi att du vill hjälpa oss att nå våra högt uppsatta mål.

Var med och bidra >