Publikationer

Publikationer

Kategorier


Ny väg till innovativa välfärdslösningar

”För de kommuner och regioner som vill utveckla sin samverkan med sociala företag behövs ett brett anslag, ett…

Företag och Allmänhet om CSR och hållbarhet 2021

Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Reach for Change. Syftet är att undersöka chefers…

COMPASS: The Methodology for Comparing and Assessing Impact

COMPASS: The Methodology for Comparing and Assessing Impact builds on the GIIN’s ongoing efforts to help impact…

En svensk social finansmarknad växer fram

Denna rapport lyfter fram omvärldens växande insikt att finansmarknaden och det institutionella kapitalet behöver bidra…

Verktyg

Verktyg

Medverka

Vi behöver dig!

Du kanske identifierar dig som en intermediär, som forskare eller doktorand, tillhör civilsamhället, är inom offentlig sektor, eller inom privat näringsliv. För att bygga upp en så komplett kunskapsbank som möjligt behöver vi din hjälp! Besitter du insikter, tankar eller material som passar in i något av våra arbetsområden hoppas vi att du vill hjälpa oss att nå våra högt uppsatta mål.

Var med och bidra >