Framtidsagendan — Krav 8: Tydliggör och mät effekterna

Det har pratats mycket om effektmätning de senaste fyra åren. Utnyttja det momentum som skapats och se till att…


0 Comments1 Minute

Framtidsagendan — Krav 7: Stärk företags- och rådgivningskompetensen

Sverige satsar idag åtskilliga miljoner på inkubations- och rådgivningstjänster. Dock är medlen öronmärkta till mer…


0 Comments1 Minutes

Framtidsagendan — Krav 6: Behov och efterfrågan

Offentlig sektor i Sverige upphandlar varor och tjänster för över 600 miljarder kronor varje år. Dessa upphandlingar…


0 Comments1 Minutes

Framtidsagendan — Krav 1-5: Finansiering

Frågan om finansiering av social innovation har visat sig vara en utmaning. Enligt European Social Enterprise Monitor…


0 Comments1 Minutes