Vem agerar när alla faciliterar?

En av de stora utmaningarna som vi står inför är inte enbart de stora och apokalyptiskt reella farorna som hotar vår…


0 Comments4 Minutes

Alarmisten varnar och kommer med förslag

Stärk demokratin och den sociala hållbarheten genom skära bort kostnader för interna utvecklare i era kommuner och sätt…


0 Comments6 Minutes

Social Impact Investing: samhälls- vs. effektinvestering – samma eller olika?

För några år sedan satt jag på ett möte som Tillväxtverket anordnat för Social Impact-investerare. Jag höll på att…


0 Comments9 Minutes

Investeringen som förhindrar återfall i kriminalitet

Jag träffar tre unga sociala entreprenörer som just öppnat ett mikrobryggeri i en gammal lagerlokal, i ett anonymt…


0 Comments7 Minutes

Veckans samhällsentreprenör: Nour Habib, Trygg Rätt

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap och för att lyfta initiativ som skapar…


0 Comments2 Minutes