Vi finns för att främjasamhällsentreprenörskap

Vi finns för att främjasamhällsentreprenörskap

Vi finns för att främja Samhällsentreprenörskap

Vi finns för att främja Samhällsentreprenörskap

Vi finns för att främja Samhällsentreprenörskap

Samhällsentreprenörskap

Den mest omfattande nationella satsningen med nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Den mest omfattande nationella satsningen med nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Gränsöverskridande samverkan

En nationell satsning

Den mest omfattande nationella satsningen med nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Initiativet är ett samarbete mellan Social Entrepreneurship Forum (SE Forum), Ashoka Nordic, Coompanion Västerbotten, Reach for Change, Impact Invest, Inkludera, Mikrofonden, Linköpings Universitet, Sopact, Socialhögskolan Lunds universitet, och finansieras delvis av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Om oss

Projektgruppen

Projektgruppen

Om Ashoka Nordic

Ashoka är en global ideell organisation som stöttar världens mest lovande sociala entreprenörer att öka sin samhällspåverkan. Idag består Ashokas av 3800 sociala entreprenörer som handplockats för sina banbrytande lösningar på stora samhällsproblem. Att förbättra världen genom just socialt entreprenörskap och changemaking är så framgångsrikt att Ashoka återkommande rankas som en av de ideella organisationer i världen som skapar mest positiv samhällspåverkan.

Social media:
Ashoka Nordic Facebook
Ashoka Nordic Twitter
Ashoka Nordic Instagram
Ashoka Nordic LinkedIn

Webbplats:
https://www.ashoka.org/en/AshokaNordic

Kontaktpersoner:

Deal flow and partnerships manager

Pegah Afsharian
pafsharian@ashoka.org

Om Impact Invest

Impact Invest är en intermediär och rådgivare, som verkar för att öka kapital och tillväxtstöd till företag med stor, positiv samhällspåverkan. Vi driver tre verksamheter:

• Investerarnätverket
• Rådgivning och konsultstöd
• Ledarskaps- och tillväxtprogram för entreprenörer

Vi började 2012 som ett nätverk för affärsänglar, stiftelser och privata investmentbolag. I nätverket reser vi gemensamt kapital till impact-bolag. Nätverket är också till för att utveckla och sprida kunskap om metoder och verktyg för att mäta olika aspekter av hållbarhet och sociala effekter. Impact Invest har deltagit i flera internationella samarbetsgrupper för att ta fram definitioner och metoder. Rådgivningen hjälper både individer och familjer, såväl som professionella aktörer att öka den sociala nyttan i sina investeringar, jämte en ekonomisk avkastning. All vår rådgivning är oberoende.

Webbplats:
https://impactinvest.se

Kontaktpersoner:

Iris Viel Lamare
iris@impactinvest.se

Founding Partner

Om Inkludera

Inkludera samarbetar med sociala entreprenörer för att bygga hållbara organisationer som inkluderar människor i samhället. Vi har sedan 2011 arbetat med att professionalisera sociala verksamheter, paketera deras starka lösningar till tjänster, hjälpa dem att leverera med kvalitet – och växa.

Vårt mål är att nya idéer ska bli nationella lösningar – och det sker i huvudsak genom samarbeten med offentlig sektor. Sedan 2011 har våra verksamheter ingått i cirka 900 avtal med 108 unika kommuner.

Under 2020 uppgick våra verksamheters försäljning till 23 miljoner kronor, och de hade avtal med 61 unika kommuner och stadsdelar runtom i Sverige. Våra verksamheter jobbar med över 27 000 personer i utsatta målgrupper.

Inkludera är en ideell organisation.

Webbplats:
https://inkludera.se

Kontaktpersoner:

Strategic Change Manager

Nickilina Heikkilä
nickilina@inkludera.se

Junior Strategic Change Maker

Anna Nelson
anna@inkludera.se

Om Linköpings Universitet

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle. Universitetet omfattar 32400 studenter och 4100 medarbetare över fyra fakulteter och interna uppgifter som samverkansuppdraget som är kopplat till projektet. Fokus ligger på samverkan för en hållbar framtid, genom att kunskap från LiU kommer samhället till nytta och influenser och behov från samhället påverkar universitetets verksamhet och utveckling. De senaste åren har innovations- och samverkansstödet fokuserat på sociala effekter av innovation, via studentprogrammet Impact Factory och Vinnova-finaniserade Right Agenda Accelerator i samarbete med Civil Rights Defenders. Dessa insatser har nu integrerats som delar av det löpande stödet till studenter och forskare.

Webbplats:
https://liu.se/samverkan

Kontaktpersoner:

Innovationsrådgivare Samverkansenheten, Linköpings Universitet

Karin Ackerholm
karin.ackerholm@liu.se

Enhetschef Samverkansenheten, Linköpings Universitet

Maria Swartz
maria.swartz@liu.se

Om Mikrofonden

Mikrofonden är civilsamhällets och kooperationens egna riskkapitalkooperativ. Vi är Sveriges största sociala investerare – med över 100 investeringar i den sociala ekonomin i vår portfölj. Vi är samtidigt Sveriges minsta sociala investerare – med fokus på mikroinvesteringar. Vi har hög kompetens i att investera i verksamheter som är kooperativt eller ideellt organiserade och som har samhällsnytta i fokus.

Webbplats:
https://mikrofonden.se

Kontaktpersoner:

Verkställande direktör
Mikrofonden

Jan Svensson

Om Reach for Change

Vi på Reach for Change tror att en person kan förändra världen. En person med sann passion, entreprenörsanda och en innovativ idé. Men vi vet även att denna person behöver stöd – någon som tror på idén och hjälper till att ta de första stegen. Det är här vi kommer in. Vi tar in exceptionella sociala entreprenörer till vår inkubator – människor som brinner för att skapa en bättre värld för barn och har en innovativ idé om hur man gör det. Sen hjälper vi dem att lyckas – att gå från idé till verklighet. Detta har vi gjort sedan 2010. Hittills har vi hjälpt 1200 personer att utveckla sina idéer till verklighet i 18 länder, som in sin tur har påverkat över 4,3 miljoner barn

Social media:
Reach for Change Facebook
Reach for Change Instagram
Reach for Change Twitter
Reach for Change LinkedIn

Webbplats:
https://reachforchange.org/

Kontaktpersoner:

Om SE Forum

Social Entrepreneurship Forum (SE Forum) är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar med att främja samhällsentreprenörskap och hållbara affärsmodeller som erbjuder lösningar på lokala och globala utmaningar. Sedan starten 2004 har SE Forum kopplat samman samhällsentreprenörer och thought leaders i Sverige och runtom i världen, samt erbjudit rådgivning, utbildning, verktyg och nätverk till stora och små företag och organisationer som vill skapa ekonomisk, social och miljömässig effekt.

Webbplats:
http://www.se-forum.se/

Kontaktperson:

Executive Director

Om Sopact

Sopact agerar som en intermediär som arbetar tvärsektoriellt där forskare möter sociala innovatörer och behovsägare inom Eco-social innovation. Sopact var tidigare en integrerad del av Socialhögskolan vid Lunds universitet och har drivit acceleratorprogram för sociala innovatörer. Sopact arbetar utifrån en egen behovsdriven läroprocess kring social innovation.

Social media:
Sopact Facebook
Sopact LinkedIn
Sopact Instagram

Webbplats:
https://sopact.org

Kontaktperson:

Strateg Sopact
Docent och Universitetslektor

Marcus Knutagård
marcus.knutagard@soch.lu.se

Medverka

Vi behöver dig!

Vi behöver dig!

Har du insikter, tankar eller material som passar in i något av våra arbetsområden? Hjälpa oss då att nå våra högt uppsatta mål.

Var med och bidra