Givande dialog för framtida innovationsfrämjande

För att gå vidare med arbetet runt Framtidsagendan - som vi tagit fram för att visa på de 10 viktigaste åtgärderna…


0 Comments4 Minutes

Veckans samhällsentreprenör: Mats-Ola Ohlsson, Norrbyvälle

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap och för att lyfta initiativ som skapar…


0 Comments6 Minutes

Vem vill ge 100 miljoner till din idé?

"Friend-raising before fundraising". Alltså, för att få tag i villiga givare behöver ni först skapa goda relationer.…


0 Comments5 Minutes

Veckans samhällsentreprenör: Nilla Helgesson, Skyddsvärnet

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap och för att lyfta initiativ som skapar…


0 Comments5 Minutes

Veckans samhällsentreprenör: Fatma Guettou, Watoto Arts

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap och för att lyfta initiativ som skapar…


0 Comments2 Minutes

Valkampanjerna missar viktiga verktyg för samhällsförändring

Den 11 september går Sverige till val igen. Denna valrörelse har präglats av debatten kring trygghet, segregation och…


0 Comments5 Minutes

Vem agerar när alla faciliterar?

En av de stora utmaningarna som vi står inför är inte enbart de stora och apokalyptiskt reella farorna som hotar vår…


0 Comments4 Minutes

Regeringens strategi för sociala företag – en missad chans?

Sverige har stått sig starkt genom åren inom entreprenörskap och innovation. Vi har byggt strukturer och system samt…


0 Comments9 Minutes

Alarmisten varnar och kommer med förslag

Stärk demokratin och den sociala hållbarheten genom skära bort kostnader för interna utvecklare i era kommuner och sätt…


0 Comments6 Minutes