Framtidsagendan — Krav 6: Behov och efterfrågan

Offentlig sektor i Sverige upphandlar varor och tjänster…


Framtidsagendan — Krav 1-5: Finansiering

Frågan om finansiering av social innovation har visat sig…


Vem agerar när alla faciliterar?

En av de stora utmaningarna som vi står inför är inte…


Alarmisten varnar och kommer med förslag

Stärk demokratin och den sociala hållbarheten genom skära…


Investeringen som förhindrar återfall i kriminalitet

Jag träffar tre unga sociala entreprenörer som just öppnat…