Eventkalender

Här listas aktiviteter vi planerar att genomföra. Vissa event är öppna för alla och andra är stängda samtal eller workshops som vi delar med av oss i ett nästa steg.

Har du en idé om ett tema som du tycker vi borde ta upp kontakta då event@samhallsentreprenorskap.se

Eventkalender

Här listas aktiviteter vi planerar att genomföra. Vissa event är öppna för alla och andra är stängda samtal eller workshops som vi delar med av oss i ett nästa steg.

Har du en idé om ett tema som du tycker vi bord ta upp kontakta då event@samhallsentreprenorskap.se

Tema: Samverkan

Tema: Samverkan

Alla pratar om hur viktigt det är med samverkan men trots det sker det inte i den utsträckning som behövs. Varför är det så svårt och varför är det så viktigt att vi lyckas med tvärsektoriell samverkan? Samtalet berör samverkan både utifrån ett forsknings-,  organisatoriskt-, filosofiskt- och affärsmässigt perspektiv.

Information:

Information:

AKTIVITET
Rundabordssamtal

DATUM
Kommer snart

LÄNGD
75 min

KANAL
Digitalt, Zoom

Medverkande:

Medverkande:

PANEL
Mer info kommer snart.

MODERATOR
Jan Abrahamsson, verksamhetsledare Sopact

Anmäl dig nu

Öppet men föranmälan krävs för att få en länkinbjudan.

    Anmäl dig nu

    Öppet men föranmälan krävs för att få en länkinbjudan.