Framtidsagendan

Samhällsentreprenörskap Sveriges Framtidsagenda är en sammanställning av 10 konkreta åtgärder för hur Sverige kan bli världsledande inom samhällsentreprenörskap och social innovation. Åtgärderna har tagits fram baserat på gemensam expertis från organisationens medlemmar, Mötesplats för Social Innovation på Malmö Universitet, samt från nära 20 nationella och internationella rapporter från akademi, myndigheter och aktörer inom området.


UtgivareSamhällsentreprenörskap SverigeUtgivningsår2022KategoriRapportLänkwww.samhällsentreprenörskap.com

Partners och finansiärer

Partners och finansiärer

Privacy Preference Center