Kan vi få en revolution, tack!

Sopacts behovsdrivna lärprocess genomfördes under 2019-2021…