While very diverse, my aesthetic approach often involves distinct sense of play and global vision, aiming to put the fun in functional. Strategically, our work aims to elevate brands offerings by distilling core messaging down to its clearest and fresh visual values. While very diverse, our aesthetic approach often involves distinct sense of play, aiming to put the fun in functional.Our aim is to investigate the processes of type design  and design itself  as a non-dogmatic practice. Stressing the form, stretching the concepts up to corrupting rules and misuse of tools. We like to conceive typography as system and medium. Strategically, our work aims to elevate brand offerings by distilling core messaging down to its clearest and freshest visual form.

Ny väg till innovativa välfärdslösningar

”För de kommuner och regioner som vill utveckla sin samverkan med sociala företag behövs ett brett anslag, ett…

Read More

Företag och Allmänhet om CSR och hållbarhet 2021

Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Reach for Change. Syftet är att undersöka chefers…

Read More

Changemaker Experience

Ashoka Nordic och Raoul Wallenberg Academy (RWA) samarbetade mellan 2015 till 2020 med att stötta unga sociala…

Read More

News

Vem agerar när alla faciliterar?

En av de stora utmaningarna som vi står inför är inte enbart de stora och apokalyptiskt reella farorna som hotar vår…

Regeringens strategi för sociala företag – en missad chans?

Sverige har stått sig starkt genom åren inom entreprenörskap och innovation. Vi har byggt strukturer och system samt…

Alarmisten varnar och kommer med förslag

Stärk demokratin och den sociala hållbarheten genom skära bort kostnader för interna utvecklare i era kommuner och sätt…

Veckans samhällsentreprenör: Susan Dahlbeck

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap och för att lyfta initiativ som skapar…

Veckans samhällsentreprenör: Tinna Harling

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap och för att lyfta initiativ som skapar…

Veckans samhällsentreprenör: Anna Lindh

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap och för att lyfta initiativ som skapar…