Nordperspektiv | Om människors delaktighet i samhällsutvecklingen

”Med Nordperspektiv vill vi nå beslutsfattare på regional,
nationell och nordisk nivå, samt nordiska samarbetsorgan
och gränsråd. Vi vill belysa hur angeläget det är att involvera
människors perspektiv i samhällsutvecklingen. Vår
förhoppning är att våra rekommendationer tas med in i
beslutande forum på olika nivåer i Norden.”


UtgivareFöreningen NordenUtgivningsår2022KategoriRapport

Partners och finansiärer

Partners och finansiärer

Privacy Preference Center