Kommuners samverkan med sociala företag

”I den här rapporten får ni möta tolv innovativa kommuner som under två års tid har utvecklat sin samverkan med lokala sociala företag. Genom ökad samverkan och fler affärer med de sociala företagen vill dessa kommuner skapa en breddad arbetsmarknad och ett mer delaktigt, inkluderande och hållbart samhälle.”


UtgivareSKRUtgivningsår2023KategoriRapport

Partners och finansiärer

Partners och finansiärer

Privacy Preference Center