Kommuners samverkan med sociala företag

"I den här rapporten får ni möta tolv innovativa kommuner som under två års tid har utvecklat sin samverkan med lokala…

Read More

Nordperspektiv | Om människors delaktighet i samhällsutvecklingen

"Med Nordperspektiv vill vi nå beslutsfattare på regional, nationell och nordisk nivå, samt nordiska samarbetsorgan…

Read More