Veckans samhällsentreprenör: Mats-Ola Ohlsson, Norrbyvälle

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap och för…

Vem vill ge 100 miljoner till din idé?

"Friend-raising before fundraising". Alltså, för att få tag i villiga givare behöver ni…

Veckans samhällsentreprenör: Nilla Helgesson, Skyddsvärnet

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap och för…

Highlights

Framtidsagendan — Krav 6: Behov och efterfrågan

Framtidsagendan — Krav 1-5: Finansiering

Vem agerar när alla faciliterar?

En av de stora utmaningarna som vi står inför är inte…

Read More

More stories

Regeringens strategi för sociala företag – en missad chans?

Sverige har stått sig starkt genom åren inom entreprenörskap och…

Alarmisten varnar och kommer med förslag

Stärk demokratin och den sociala hållbarheten genom skära bort…

Veckans samhällsentreprenör: Susan Dahlbeck, Healthy Women

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja…

Veckans samhällsentreprenör: Tinna Harling, Egnahemsfabriken

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja…