Five learnings from investing in social entrepreneurship

Sofia Breitholtz, CEO of Reach for Change, reflects on the…


Vem agerar när alla faciliterar?

En av de stora utmaningarna som vi står inför är inte…


Alarmisten varnar och kommer med förslag

Stärk demokratin och den sociala hållbarheten genom skära…


Nya former av samverkan

Under 2020 publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)…