Framtidsagendan — Krav 6: Behov och efterfrågan

Offentlig sektor i Sverige upphandlar varor och tjänster…


Framtidsagendan — Krav 1-5: Finansiering

Frågan om finansiering av social innovation har visat sig…


Stora saker är i rullning

Den 14 september lanserade Ramboll sin rapport ”En svensk…