Givande dialog för framtida innovationsfrämjande

För att gå vidare med arbetet runt Framtidsagendan - som vi…


Framtidsagendan — Krav 6: Behov och efterfrågan

Offentlig sektor i Sverige upphandlar varor och tjänster…


Framtidsagendan — Krav 1-5: Finansiering

Frågan om finansiering av social innovation har visat sig…


En nationell satsning

Vi är nio aktörer från olika delar av landet som nu har…