Latest itineraries

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level to overviews, iterative approaches to corporate strategy foster thinking.

Regeringens strategi för sociala företag – en missad chans?

Sverige har stått sig starkt genom åren inom entreprenörskap och innovation.…

Alarmisten varnar och kommer med förslag

Stärk demokratin och den sociala hållbarheten genom skära bort kostnader för…

Veckans samhällsentreprenör: Susan Dahlbeck

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap…

Veckans samhällsentreprenör: Tinna Harling

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap…

Where We Go

Explore our travel content

Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

It's a big world

Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment of everyone.