Latest itineraries

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level to overviews, iterative approaches to corporate strategy foster thinking.

Samhällsentreprenörer fast i överlevnadsläge

Ashoka Nordics and Reach for Change har lanserat en unik kartläggning över…

Nya former av samverkan

Under 2020 publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en handbok om…

En nationell satsning

Vi är nio aktörer från olika delar av landet som nu har dragit igång den mest…

Kan vi få en revolution, tack!

Sopacts behovsdrivna lärprocess genomfördes under 2019-2021 i en utforskande…

Where We Go

Explore our travel content

Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

It's a big world

Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment of everyone.