About

I'm an award-winning digital illustrator

Hi, I am a freelance Illustrator currently working in New York. I create bright and minimal illustrations and create work by using traditional and digital media. Skydiver, ramen eater, ukulelist, Mad Men fan and brand builder. Doing at the intersection of beauty and sustainability to answer design problems with honest solutions. Making at the sweet spot between aesthetics and purpose to craft an inspiring, compelling and authentic brand narrative. I’m fueled by craft beer, hip-hop and tortilla chips. Working at the junction of beauty and elegance to create strong.

Insights

Veckans samhällsentreprenör: Fatma Guettou, Watoto Arts

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap och för att lyfta initiativ som skapar samhällsnytta och…

Framtidsagendan — Krav 7: Stärk företags- och rådgivningskompetensen

Sverige satsar idag åtskilliga miljoner på inkubations- och rådgivningstjänster. Dock är medlen öronmärkta till mer traditionella…

Framtidsagendan — Krav 6: Behov och efterfrågan

Offentlig sektor i Sverige upphandlar varor och tjänster för över 600 miljarder kronor varje år. Dessa upphandlingar har enorma möjligheter…