Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

”Koden erbjuder ett urval av god praxis som beskrivs i ”matrisen”. Den är dock inte av obligatorisk karaktär och anger inga regler eller krav på tillsynsmekanismer. Den erbjuder alla aktörer i den demokratiska processen riktlinjer som härrör från konkret praktisk erfarenhet av dialog och samarbete mellan idéburna organisationer och offentliga myndigheter. Det yttersta målet är att underlätta samverkan och öka medborgarnas möjlighet att delta i den demokratiska processen på kommunal, regional och nationell nivå.

Denna kod kommer förhoppningsvis att ge politiska resultat. Den kommer att ge stöd och kraft till den aktuella trenden bland lokala, regionala och nationella myndigheter att rådgöra och samarbeta med civilsamhället genom att föra in moderna verktyg i den demokratiska styrprocessen samtidigt som medborgardeltagandet fördjupas i det offentliga samhället.”


UtgivareEuroparådets Ingo-konferensUtgivningsår2019 (reviderad)KategoriRapport

Partners och finansiärer

Partners och finansiärer

Privacy Preference Center