Den hala tvålen

Verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering och stadsutveckling

En rapport som på en övergripande nivå kartlägger vilka verktyg och metoder som används för att åskådliggöra sociala världen i fysisk planering. För trots att den sociala dimensionen betonas i regleringen av samhällsbyggnadsprocessen och trots att det finns en rad verktyg och metoder har perspektivet inte fått tydligt genomslag. Denna rapport pekar på varför och vad som bör åtgärdas.


UtgivareRegeringskansliet FinansdepartementetUtgivningsår2021KategoriSamhällsentreprenörskapLänkregeringen.se

Partners och finansiärer

Partners och finansiärer

Privacy Preference Center