Trendrapport 2023

"Inför 2023 har spaningarna två teman som båda tar avstamp i att civilsamhällets organisationer ska…

Kommuners samverkan med sociala företag

"I den här rapporten får ni möta tolv innovativa kommuner som under två års tid har utvecklat sin…

Nordperspektiv | Om människors delaktighet i samhällsutvecklingen

"Med Nordperspektiv vill vi nå beslutsfattare på regional, nationell och nordisk nivå, samt…

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

"Koden erbjuder ett urval av god praxis som beskrivs i ”matrisen”. Den är dock inte av obligatorisk…

Framtidsagendan

Samhällsentreprenörskap Sveriges Framtidsagenda är en sammanställning av 10 konkreta åtgärder för…

Ny väg till innovativa välfärdslösningar

”För de kommuner och regioner som vill utveckla sin samverkan med sociala företag behövs ett brett…

Företag och Allmänhet om CSR och hållbarhet 2021

Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Reach for Change. Syftet är…

Changemaker Experience

Ashoka Nordic och Raoul Wallenberg Academy (RWA) samarbetade mellan 2015 till 2020 med att stötta…

Dela – Impact report

Ashoka & IKEA Social Entrepreneurship have co-created a global systems change accelerator to offer…

Thinking differently

For 40 years, Ashoka has been working with the world’s leading social entrepreneurs, who are…