Business for good

Samarbeten och affärer som gör nytta.

För att hitta lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar behöver vi arbeta tvärsektoriellt och i samverkan med andra som kan komplettera vår egen kunskap och expertis. I Business for Good har SE Forum tittat på samverkan mellan samhällsentreprenörer och det traditionella näringslivet för att utforska utmaningar och möjligheter till fler samarbeten och affärer dem emellan.


UtgivareSocial Entrepreneurship ForumUtgivningsår2020KategoriVerktygLänkseforum.se

Partners och finansiärer

Partners och finansiärer

Privacy Preference Center