Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

"Koden erbjuder ett urval av god praxis som beskrivs i ”matrisen”. Den är dock inte av obligatorisk…

Framtidsagendan

Samhällsentreprenörskap Sveriges Framtidsagenda är en sammanställning av 10 konkreta åtgärder för…

Företag och Allmänhet om CSR och hållbarhet 2021

Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Reach for Change. Syftet är…

Business for good

Samarbeten och affärer som gör nytta. För att hitta lösningar på våra gemensamma…