Regeringens strategi för sociala företag

Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation

”Samhället behöver bli bättre på att ta tillvara den potential och nytta som det sociala företagandet tillför.”

I denna 12-sidiga strategi hittar du alla argument du behöver för att din enhetschef, VD, GD eller kommunordförande ska förstå att alla samhällssektorer kan och behöver göra så mycket mer.


UtgivareRegeringskansliet NäringsdepartementetUtgivningsår2018KategoriSamhällsentreprenörskapLänkregeringen.se

Partners och finansiärer

Partners och finansiärer

Privacy Preference Center