Framtidsagendan

Samhällsentreprenörskap Sveriges Framtidsagenda är en sammanställning av 10 konkreta åtgärder för…

Företag och Allmänhet om CSR och hållbarhet 2021

Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Reach for Change. Syftet är…

Dela – Impact report

Ashoka & IKEA Social Entrepreneurship have co-created a global systems change accelerator to offer…

Business for good

Samarbeten och affärer som gör nytta. För att hitta lösningar på våra gemensamma…

Tålamod, mod, perspektiv och stuprör

En antologi om Sopacts behovsdrivna lärprocess kring social innovation Antologin beskriver Sopacts…