Pris för årets nyttigaste affär

Varje år delas priset Nyttigaste Affären ut till vinnare som genom samverkan och affärer skapar samhällsnytta. Årets…


Samhällsentreprenörer fast i överlevnadsläge

Ashoka Nordics and Reach for Change har lanserat en unik kartläggning över utmaningar och hinder för…


Nya former av samverkan

Under 2020 publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en handbok om samverkan med sociala företag. Handboken…


En nationell satsning

Vi är nio aktörer från olika delar av landet som nu har dragit igång den mest omfattande nationella satsningen för att…


Kan vi få en revolution, tack!

Sopacts behovsdrivna lärprocess genomfördes under 2019-2021 i en utforskande samverkansprocess mellan Helsingborgs…


Stora saker är i rullning

Den 14 september lanserade Ramboll sin rapport ”En svensk social finansmarknad växer fram”, skriven av forskaren Sophie…