Veckans samhällsentreprenör: Fatma Guettou, Watoto Arts

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap och för att lyfta initiativ som skapar samhällsnytta och utvecklar innovativa idéer på våra gemensamma samhällsutmaningar. Vi uppmärksammar verksamheter och entreprenörer som med engagemang, kunskap och driv är Sveriges framtid inom hållbar utveckling och tillväxt. Denna vecka möter vi Fatma Guettou från Watoto Arts som skapar förutsättningar för inkluderande lek för barn.

Framtidsagendan — Krav 7: Stärk företags- och rådgivningskompetensen

Sverige satsar idag åtskilliga miljoner på inkubations- och rådgivningstjänster. Dock är medlen öronmärkta till mer traditionella företagsformer och inkubatorer som inte nödvändigtvis har expertis inom samhällsentreprenörskap och social hållbarhet.

Framtidsagendan — Krav 6: Behov och efterfrågan

Offentlig sektor i Sverige upphandlar varor och tjänster för över 600 miljarder kronor varje år. Dessa upphandlingar har enorma möjligheter att ge tydliga positiva samhällseffekter. Här behöver regeringen spela en mer aktiv roll och ställa krav på berörda myndigheter att ta tydliga steg framåt.

Framtidsagendan — Krav 1-5: Finansiering

Frågan om finansiering av social innovation har visat sig vara en utmaning. Enligt European Social Enterprise Monitor 2021 är tillgång till kapital rent av det största hindret för sociala företag i Sverige. Ett hinder som inte kommer försvinna genom att fortsätta som vanligt - Sverige behöver innovera.

Valkampanjerna missar viktiga verktyg för samhällsförändring

Den 11 september går Sverige till val igen. Denna valrörelse har präglats av debatten kring trygghet, segregation och kriminalitet, där det främsta fokuset har varit på hårdare straff och fler poliser. Men ett annat viktigt verktyg som kan bidra till att lösa dessa problem pratas det mindre om: samhällsentreprenörskap.

Vem agerar när alla faciliterar?

En av de stora utmaningarna som vi står inför är inte enbart de stora och apokalyptiskt reella farorna som hotar vår planet – klimatförändring; krig samt globala pandemier – utan hotet från zombie ortodoxier.

Regeringens strategi för sociala företag – en missad chans?

Sverige har stått sig starkt genom åren inom…

Alarmisten varnar och kommer med förslag

Stärk demokratin och den sociala hållbarheten…

Veckans samhällsentreprenör: Susan Dahlbeck, Healthy Women

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att…

Veckans samhällsentreprenör: Tinna Harling, Egnahemsfabriken

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar…

Veckans samhällsentreprenör: Anna Lindh, Right to Play

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar…

Veckans samhällsentreprenör: Anders Barnå, Unicus

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar…

Veckans samhällsentreprenör: Ann Edberg, Ett tak

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja…

Veckans samhällsentreprenör: Pontus Rosberg, Karma Coffee

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja…

Investeringen som förhindrar återfall i kriminalitet

Jag träffar tre unga sociala entreprenörer som just öppnat ett…

Veckans samhällsentreprenör: Nour Habib, Trygg Rätt

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja…