Pris för årets nyttigaste affär

Varje år delas priset Nyttigaste Affären ut till vinnare som genom samverkan och affärer skapar samhällsnytta. Årets pris går till Nimble Patch, Yalla Mellerud och Wargön Innovation för ett initiativ som genom cirkulär ekonomi skapar både miljömässig, social och ekonomisk nytta för initiativets samarbetespartners samt samhället i stort.

Samhällsentreprenörer fast i överlevnadsläge

Ashoka Nordics and Reach for Change har lanserat en unik kartläggning över utmaningar och hinder för samhällsentreprenörer i Sverige. 200 personer har deltagit i studien, varav 80 djupintervjuer har genomförts. Avsaknaden av långsiktigt finansiellt stöd för att bygga en stark kärnverksamhet är en av de främsta…

Nya former av samverkan

Under 2020 publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en handbok om samverkan med sociala företag. Handboken heter Ny väg till innovativa välfärdslösningar och bottnar i den första svenska regeringsstrategin för sociala företag och sociala innovationer. Eftersom många svenska kommuner och regioner saknar erfarenheter av att samverka med sociala företag syftar handboken till att ge praktisk vägledning för hur sådan samverkan kan utvecklas, allt från hur frågorna kan organiseras inom den egna verksamheten till hur dialog med sociala företag och konkreta upphandlingar kan genomföras.

En nationell satsning

Vi är nio aktörer från olika delar av landet som nu har dragit igång den mest omfattande nationella satsningen för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap. Som en del av detta startar vi nu upp denna digitala plattform – Samhällsentreprenörskap Sverige – där vi ämnar samla kunskap, inspiration, lärdomar och tips för alla med…

Kan vi få en revolution, tack!

Sopacts behovsdrivna lärprocess genomfördes under 2019-2021 i en utforskande samverkansprocess mellan Helsingborgs stad, Sopact, Socialhögskolan vid Lunds universitet och rekryterade social innovatörer. Resultat av processen visar på både möjligheter och hinder när olika logiker möts i en innovationsprocess. Lärprocessen synliggjorde många viktiga insikter men den viktigaste för att möjliggöra framtida partnerskap mellan offentlig sektor och en social innovatör är nog att vi måste lyckas riva stuprören – och inte bara de interna – utan även stuprören mellan alla samhällsaktörer.

Stora saker är i rullning

Den 14 september lanserade Ramboll sin rapport ”En svensk social finansmarknad växer fram”, skriven av forskaren Sophie Nachemson-Ekwall och rapporten belyser både möjligheter och hinder. Efter att ha lyssnat på Rambolls frukostseminarium ”En nya social finansmarknad växer fram” känner jag både hopp och frustration. 

Nothing found.

Nothing found.

Nothing found.

Nothing found.