Vem agerar när alla faciliterar?

En av de stora utmaningarna som vi står inför är inte enbart de stora och apokalyptiskt reella farorna som hotar vår planet – klimatförändring; krig samt globala pandemier – utan hotet från zombie ortodoxier.

Regeringens strategi för sociala företag – en missad chans?

Sverige har stått sig starkt genom åren inom entreprenörskap och innovation. Vi har byggt strukturer och system samt lagt resurser på långsiktiga satsningar för att säkra vår internationella konkurrenskraft. Både inom traditionell industri och tech. Nu är det dags att lyfta blicken och göra liknande…

Alarmisten varnar och kommer med förslag

Stärk demokratin och den sociala hållbarheten genom skära bort kostnader för interna utvecklare i era kommuner och sätt istället era medel i samhällsentreprenörer och forskare

Veckans samhällsentreprenör: Susan Dahlbeck

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap och för att lyfta initiativ som skapar samhällsnytta och utvecklar innovativa idéer på våra gemensamma samhällsutmaningar. Vi uppmärksammar verksamheter och entreprenörer som med engagemang, kunskap och driv är Sveriges framtid inom hållbar utveckling och tillväxt. Denna vecka möter vi Susan Dahlbeck, grundare av…

Veckans samhällsentreprenör: Tinna Harling

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap och för att lyfta initiativ som skapar samhällsnytta och utvecklar innovativa idéer på våra gemensamma samhällsutmaningar. Vi uppmärksammar verksamheter och entreprenörer som med engagemang, kunskap och driv är Sveriges framtid inom hållbar utveckling och tillväxt. Denna vecka möter vi Tinna Harling, arkitekt och ordförande för den ekonomiska föreningen Egnahemsfabriken, som utvecklar nya sätt att bygga mer hållbara bostäder.

Veckans samhällsentreprenör: Anna Lindh

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att främja samhällsentreprenörskap och för att lyfta initiativ som skapar samhällsnytta och utvecklar innovativa idéer på våra gemensamma samhällsutmaningar. Vi uppmärksammar verksamheter och entreprenörer som med engagemang, kunskap och driv är Sveriges framtid inom hållbar utveckling och tillväxt. Denna vecka möter vi Anna Lindh, verksamhetschef på Right to Play Sverige, som stöttar utrikesfödda ungdomar att bli aktiva deltagare i det svenska samhället.

Veckans samhällsentreprenör: Anders Barnå, Unicus

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att…

Veckans samhällsentreprenör: Ann Edberg, Ett tak

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att…

Veckans samhällsentreprenör: Pontus Rosberg, Karma Coffee

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att…

Social Impact Investing: samhälls- vs. effektinvestering – samma eller olika?

För några år sedan satt jag på ett möte…

Investeringen som förhindrar återfall i kriminalitet

Jag träffar tre unga sociala…

Veckans samhällsentreprenör: Nour Habib, Trygg Rätt

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar…

Var finns Sveriges politiska engagemang för den sociala ekonomin?

Förra veckan anordnades ett EU-möte mellan 23 ministrar med ansvar…

Pris för årets nyttigaste affär

Varje år delas priset Nyttigaste Affären ut till vinnare som genom…

Nya former av samverkan

Under 2020 publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en…

En nationell satsning

Vi är nio aktörer från olika delar av landet som nu har dragit igång…