Demokrati är en breddsport – låt oss lära av exemplet Hong Kong

När Hong Kongs chefsminister John Lee höll en presskonferens den 1 maj så var det nog en och annan som höjde på ögonbrynen när han sa att:
“I do not agree that pure counting (of) election votes mean democracy”, och att “[d]ifferent places have their own systems that must take into consideration all the characteristics and all the elements of that place.”

Har ALLA i er organisation koll på hållbarhetsfrågorna?

Impact Invest har mött många organisationer där kunskaperna och verktyg för att jobba systematiskt med hållbarhetsfrågor varierar stort beroende på vilken roll man har i teamet. För att alla i organisationen ska få en bra grund med kunskaper om både sociala och miljömässiga frågor på ett lättillgängligt sätt, så…

Givande dialog för framtida innovationsfrämjande

För att gå vidare med arbetet runt Framtidsagendan - som vi tagit fram för att visa på de 10 viktigaste åtgärderna Sverige bör satsa på för att främja samhällsentreprenörskap och social innovation - har vi bjudit in till samtal med olika aktörer som kan ge oss vidare inspel och perspektiv. I mars månad bjöd vi bland annat in till ett dialog event för tvärsektoriella samtal och diskussioner kring utvecklingen av samhällsentreprenörskap och vad Samhällsentreprenörskap Sverige kan göra för att bistå detta arbete. Totalt var vi över 35 organisationer som var samlade för djupare rundabordssamtal och där resultatet gav oss både energi i att arbeta vidare och insikter kring vad vi ytterligare kan fokusera på. Några tankar från samtalen, sammanfattat av projektkoordinator Tove Nordström.

Sugen på en rapport? – här får du fyra du inte visste att du behövde

Mitt perspektiv på kunskap och bildning är att man aldrig kan få för mycket av den varan, särskilt inte när det är bygger på erfarenhet och kunskap som ger spännande insikter och perspektiv som annars kan vara svårt att själv finna och lyckas formulera så här får den som känner sig manad chansen att del av fyra givande rapporter. 

Five learnings from investing in social entrepreneurship

Sofia Breitholtz, CEO of Reach for Change, reflects on the key learnings from their social entrepreneurship programs in Europe and Africa and the conversations with various stakeholders and investors which we're hosting.

Veckans samhällsentreprenör: Mats-Ola Ohlsson, Norrbyvälle

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att…

Vem vill ge 100 miljoner till din idé?

"Friend-raising before fundraising". Alltså, för…

Veckans samhällsentreprenör: Nilla Helgesson, Skyddsvärnet

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar för att…

Framtidsagendan — Krav 8: Tydliggör och mät effekterna

Det har pratats mycket om effektmätning…

Veckans samhällsentreprenör: Fatma Guettou, Watoto Arts

Samhällsentreprenörskap Sverige arbetar…

Framtidsagendan — Krav 7: Stärk företags- och rådgivningskompetensen

Sverige satsar idag åtskilliga miljoner…

Framtidsagendan — Krav 6: Behov och efterfrågan

Offentlig sektor i Sverige upphandlar varor och tjänster för över 600…

Framtidsagendan — Krav 1-5: Finansiering

Frågan om finansiering av social innovation har visat sig vara en…

Vem agerar när alla faciliterar?

En av de stora utmaningarna som vi står inför är inte enbart de stora…

Regeringens strategi för sociala företag – en missad chans?

Sverige har stått sig starkt genom åren inom entreprenörskap och…