Acting at the sweet spot between beauty and programing to craft experiences that go beyond design. German award-winning designer raised in Austria & currently living in New York City.

— Marc Scott, Executive Officer

Pris för årets nyttigaste affär

Varje år delas priset Nyttigaste Affären ut till vinnare som genom samverkan och affärer skapar samhällsnytta. Årets…

Samhällsentreprenörer fast i överlevnadsläge

Ashoka Nordics and Reach for Change har lanserat en unik kartläggning över utmaningar och hinder för…

Nya former av samverkan

Under 2020 publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en handbok om samverkan med sociala företag. Handboken…

Have a project in mind?