Acting at the sweet spot between beauty and programing to craft experiences that go beyond design. German award-winning designer raised in Austria & currently living in New York City.

— Marc Scott, Executive Officer

Demokrati är en breddsport – låt oss lära av exemplet Hong Kong

När Hong Kongs chefsminister John Lee höll en presskonferens den 1 maj så var det nog en och annan som höjde på…

Har ALLA i er organisation koll på hållbarhetsfrågorna?

Impact Invest har mött många organisationer där kunskaperna och verktyg för att jobba systematiskt med…

Givande dialog för framtida innovationsfrämjande

För att gå vidare med arbetet runt Framtidsagendan - som vi tagit fram för att visa på de 10 viktigaste åtgärderna…

Have a project in mind?