Acting at the sweet spot between beauty and programing to craft experiences that go beyond design. German award-winning designer raised in Austria & currently living in New York City.

— Marc Scott, Executive Officer

Vem agerar när alla faciliterar?

En av de stora utmaningarna som vi står inför är inte enbart de stora och apokalyptiskt reella farorna som hotar vår…

Regeringens strategi för sociala företag – en missad chans?

Sverige har stått sig starkt genom åren inom entreprenörskap och innovation. Vi har byggt strukturer och system samt…

Alarmisten varnar och kommer med förslag

Stärk demokratin och den sociala hållbarheten genom skära bort kostnader för interna utvecklare i era kommuner och sätt…

Have a project in mind?