COMPASS: The Methodology for Comparing and Assessing Impact

COMPASS: The Methodology for Comparing and Assessing Impact builds on the GIIN’s ongoing efforts to…

Business for good

Samarbeten och affärer som gör nytta. För att hitta lösningar på våra gemensamma…

Inkludera-modellen

Inkluderaguiden.se syftar till att dela den mångåriga erfarenhet vi på Inkludera byggt upp sedan vi…

Den hala tvålen

Verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering och stadsutveckling En rapport som på…

Embracing Complexity – Towards a Shared Understanding of Funding Systems Change

On the 25th anniversary of his passing, Ashoka dedicates this report to James P. Grant, a…

Regeringens strategi för sociala företag

Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation ”Samhället behöver bli bättre…

En svensk social finansmarknad växer fram

Denna rapport lyfter fram omvärldens växande insikt att finansmarknaden och det institutionella…

Tålamod, mod, perspektiv och stuprör

En antologi om Sopacts behovsdrivna lärprocess kring social innovation Antologin beskriver Sopacts…