Regeringens strategi för sociala företag

Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation ”Samhället behöver bli bättre…

En svensk social finansmarknad växer fram

Denna rapport lyfter fram omvärldens växande insikt att finansmarknaden och det institutionella…

Tålamod, mod, perspektiv och stuprör

En antologi om Sopacts behovsdrivna lärprocess kring social innovation Antologin beskriver Sopacts…