Publikationer

Publikationer

Kategorier


Inkludera-modellen

Inkluderaguiden.se syftar till att dela den mångåriga erfarenhet vi på Inkludera byggt upp sedan vi 2011 började stötta…

Den hala tvålen

Verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering och stadsutveckling En rapport som på en övergripande nivå…

Embracing Complexity – Towards a Shared Understanding of Funding Systems Change

On the 25th anniversary of his passing, Ashoka dedicates this report to James P. Grant, a consummate systems leader as…

Regeringens strategi för sociala företag

Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation ”Samhället behöver bli bättre på att ta tillvara…

En svensk social finansmarknad växer fram

Denna rapport lyfter fram omvärldens växande insikt att finansmarknaden och det institutionella kapitalet behöver bidra…

Tålamod, mod, perspektiv och stuprör

En antologi om Sopacts behovsdrivna lärprocess kring social innovation Antologin beskriver Sopacts behovsdrivna…

Verktyg

Verktyg

Medverka

Vi behöver dig!

Du kanske identifierar dig som en intermediär, som forskare eller doktorand, tillhör civilsamhället, är inom offentlig sektor, eller inom privat näringsliv. För att bygga upp en så komplett kunskapsbank som möjligt behöver vi din hjälp! Besitter du insikter, tankar eller material som passar in i något av våra arbetsområden hoppas vi att du vill hjälpa oss att nå våra högt uppsatta mål.

Var med och bidra >